Juridische opmerkingen

© Copyright
Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto‘s, afbeeldingen, geluid, animaties en video‘s en de opmaak daarvan op website van Lawrence Car Service worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden.

Merken
Voor zover niet anders is aangegeven, zijn alle merken op de websites van Lawrence Car Service beschermd door het merkrecht. Dat geldt met name voor merken, typeplaatjes, bedrijfslogo‘s en emblemen van Bosch. De op onze pagina‘‘s gebruikte merken en vormgevingselementen zijn geestelijk eigendom van Robert Bosch GmbH, Duitsland.

Garantiebepalingen
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid en de juistheid van de verstrekte informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website is uitgesloten voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

Licentiebepalingen
Het op de website van Lawrence Car Service aanwezige geestelijk eigendom zoal patenten, merken en eigendomsrechten is wettelijk beschermd. Deze website geeft geen licentie voor het gebruik van dit geestelijk eigendom van ondernemingen van de Bosch-groep (Bosch) of derden.

 

Team bosch car service

Uw auto is bij Bosch Car Service in goede handen